जेनस सोलुसनले स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई ५ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ अर्थात ५ हजार डलर बराबरको अमेजन वेब सर्भिसको क्रेडिट निःशुल्क दिने भएको छ ।

कम्पनीले स्टार्टअप बिजनेसलाई ५ हजार डलर बराबरको अमेजन वेब सर्भिसको क्रेडिट २ वर्ष सम्मका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको हो ।

जेनस सोलुसनको यो अफर मार्च महिनाको अन्त्य सम्म मात्रै लागु हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । स्टार्टअप बिजनेसलाई सुरुवात गर्न, ग्रो गर्न र स्केल गर्न जेनस सोलुसनले यो क्रेडिट दिएको हो ।

५ हजार डलर बराबरको क्रेडिट पाउन कम्पनीले निश्चित मापदण्ड समेत तयार पारेको छ । जसमा स्टार्टअप २ वर्षअघि वा त्यस भन्दाअघि स्थापना भएको हुनुपर्ने…

Geneseaws Solution

Genese Solution is Cloud Computing & Consulting Company. https://www.genesesolution.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store